Feed

___________


Portfolio


___________


Om/about


___________


JOIN!!!︎


︎︎︎

Mark
Klimax är en ideell förening för unga och/eller oetablerade konstnärer grundad i Stockholm hösten 2017. Vi har som mål att försöka skapa olika typer av plattformar för unga och/eller oetablerade konstutövare.

Kontakt: klimax.for@gmail.com

/

Klimax is a non-profit association for young and/or unestablished artists founded in Stockholm in the fall of 2017. We aim to try to create different types of platforms for young and/or unestablished artists.

Contact: klimax.for@gmail.com


GÅ MED / JOIN: Mark