Feed

___________


Portfolio


___________


Om/about


___________


JOIN!!!︎


︎︎︎

Mark
Klimax är en idéell förening för unga och/eller oetablerade konstnärer grundad i Stockholm hösten 2017 med målet att försöka skapa olika typer av plattformar för unga och/eller oetablerade konstutövare.

I styrelsen för 2020 sitter:
Sally Karlsson, ordförande
Karin Niemistö, kassör 
Alice Sjöstedt, styrelsemedlem
Ebba Wahlström, styrelsemedlem
Sofia Herelius, styrelsemedlem

Valberedning 2020 är:
Emmy Ramses Berg

GÅ MED: 
___________
Klimax is a non-profit association founded in Stockholm 2017 with the goal to creat platforms for young and/or unestablished art artists of all fields.

The board of 2020 consists of:
Sally Karlsson, chairman
Karin Niemistö, cashier,
Alice Sjöstedt, board member
Ebba Wahlström, board member
Sofia Herelius, board member

Nomination 2020 is:
Emmy Ramses Berg

JOIN:
 

Mark